ภาพเที่ยวรถ

ทางเราได้ลองค้นหาเที่ยวรถ จิรัฐกาล – เขมราฐ จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ แสดงข้อมูลเที่ยวรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังภาพด้านล่างค้นเมื่อ พ.ย. 63

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **

  • เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.ยโสธร

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ป่าติ้ว

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.อำนาจเจริญ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ประทุมราช (หน้าธนาคารกสิกร)

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.หนองผือ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.โพธิ์ไทร

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.เขมราฐ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดปากแซง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านคันพระลาน

บขส จ.ยโสธร – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.ป่าติ้ว – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส จ.อำนาจเจริญ – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.ประทุมราช (หน้าธนาคารกสิกร) – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.หนองผือ – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.โพธิ์ไทร – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.เขมราฐ – กรุงเทพ หมอชิต2

กรุงเทพฯ (รังสิต) – บขส จ.ยโสธร

กรุงเทพฯ (รังสิต) – บขส จ.อำนาจเจริญ