Categories
เส้นทางเดินรถ

กรุงเทพฯ (รังสิต) – บขส จ.ยโสธร

รถทัวร์ จิรัฐกาล-เขมราฐ เส้นทางกรุงเทพฯ (รังสิต) – บขส จ.ยโสธร จ.ยโสธร ได้เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์โดยมีจุดขึ้นรถ-ลงรถ คือ กรุงเทพมหานคร จุดขึ้นรถ กรุงเทพฯ (รังสิต) – ยโสธร จุดลงรถ บขส จ.ยโสธร โดยผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้เอง เลือกจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์ที่ 7-Eleven, บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง K+, พร้อมเพย์, Big C