เบอร์โทร จุดรับตั๋ว

เบอร์โทรและเคาน์เตอร์ออกตั๋วจิรัฐกาล-เขมราฐ

เบอร์โทรและเคาน์เตอร์ออกตั๋ว

ติดต่อสอบถามเที่ยวรถจิรัฐกาล-เขมราฐ หรือ ต้องการรับตั๋วจริงเมื่อทำรายการจองจิรัฐกาล-เขมราฐออนไลน์ได้ที่นี่

  • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ช่องจำหน่ายจิรัฐกาล-เขมราฐ ช่อง3 เบอร์โทร: 0927325333 , 02-9360365
  • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) บขส.รังสิต เบอร์โทร: 061-4359280 / 083-8964013
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร บขส.ยโสธร เบอร์โทร: 090-0469782
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เบอร์โทร: 081-2661018
  • จุดจอด อ.ป่าติ้ว ตรงข้ามการไฟฟ้าป่าติ้ว เบอร์โทร: 082-6965090
  • จุดจอด อ.ประทุมราช จุดจำหนายตั๋วตลาดบขส เบอร์โทร: 090-8306921
  • จุดจอด อ.หนองผือ อยู่ข้างเชิดชัยทัวร์หนองผือ เบอร์โทร: 081-9762731
  • จุดจอด อ.เขมราฐ ปั๊มปตท.เขมราฐ เบอร์โทร: 083-1317273
  • จุดจอด อ.โพธิ์ไทร หน้าโลตัสโพธิ์ไทร เบอร์โทร: 091-5930081
  • จุดจอดบ้านหัวนา จุดขายตั๋วจิรัฐกาลบ้านหัวนา เบอร์โทร: 090-9580291

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่