Categories
เส้นทางเดินรถ

จุดจอด อ.โพธิ์ไทร – กรุงเทพ หมอชิต2

รถทัวร์ จิรัฐกาล-เขมราฐ เส้นทางจุดจอด อ.โพธิ์ไทร – กรุงเทพ หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร ได้เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์โดยมีจุดขึ้นรถ-ลงรถ คือ อุบลราชธานี จุดขึ้นรถ จุดจอด อ.โพธิ์ไทร – กรุงเทพมหานคร จุดลงรถ กรุงเทพ หมอชิต2 โดยผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้เอง เลือกจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์ที่ 7-Eleven, บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง K+, พร้อมเพย์, Big C

Categories
เส้นทางเดินรถ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

รถทัวร์ จิรัฐกาล-เขมราฐ เส้นทางกรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ได้เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์โดยมีจุดขึ้นรถ-ลงรถ คือ กรุงเทพมหานคร จุดขึ้นรถ กรุงเทพ หมอชิต 2 – อุบลราชธานี จุดลงรถ จุดจอด อ.โพธิ์ไทร โดยผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้เอง เลือกจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์ที่ 7-Eleven, บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง K+, พร้อมเพย์, Big C